esca Barcelona: 93 206 51 51
info@itaepsicologia.com Lunes - Viernes 9:00 - 21:00

Diccionari Psicologia

Coneix el significat de tots els termes de psicologia

Centre especialitzat en el tractament de l’ansietat i l’estat d’ànim.
Diccionari de Psicologia

Diccionari Psicologia

Coneix el significat de tots els termes de psicologia

Diccionari Psicologia

Coneix el significat de tots els termes de psicologia
Termes de psicologia significat

Diccionari Psicologia

Coneix el significat dels termes de psicologia més comunes i utilitzats pels professionals

Diccionari de Psicologia

Us presentem el diccionari d’Itae Psicologia, primer diccionari especialitzat de psicologia perquè pugues conéixer el significat dels termes més utilitzats pels psicòlegs.

Des d’Itae Psicologia volem ajudar-te a superar els moments d’incertesa en els quals et pots trobar i oferir-te recursos tècnics que t’acompanyen en les dificultats.

Hem realitzat un diccionari de psicologia, amb les definicions dels termes més comuns que s’utilitzen en psicologia.

Si sents dificultats, t’estan passant massa coses que no pots controlar i estan començant a interferir en el teu dia a dia no dubtes a cridar-nos. Estem convençuts que, amb l’ajuda apropiada, podràs suportar aquest període que ens ha tocat viure amb molta més qualitat de vida. Molts ànims, i Cuida de tu!

Termes de psicologia

Glossari Psicologia

Un glossari de definicions amb els termes més utilitzats en Psicologia.

a

 • Abstinència, síndrome de

  Conjunt de símptomes que apareixen després d’existir una addicció cap a una droga o conducta (joc) i cessar bruscament el seu consum. Cada droga o conducta té una síndrome d’abstinència característic, que pot variar en intensitat i símptomes d’una persona a una altra. “Va patir una síndrome d’abstinència que cursava amb tremolors, irritabilitat i baix estat d’ànim”.

 • Abúlia

  Estat emocional en el qual s’experimenta desmotivació i falta de força de voluntat per a complir un objectiu desitjat i prendre iniciatives pròpies. “Durant la quarantena, moltes persones van patir abúlia”.

 • Avorriment

  Estat emocional en el qual una experiència o situació es percep com a insulsa o tediosa. Sorgeix de la falta de motivació o interés per alguna cosa. En dosis xicotetes ens ajuda a ser més reflexius i creatius. “Des que existeixen les noves tecnologies, és difícil sentir avorriment”.

 • Acrofobia

  Por intensa als llocs alts que produeix una deterioració significativa en la vida de la persona. “La acrofobia li va impedir creuar el pont”.

 • Actitud

  Tendència a respondre o pensar de determinada manera davant una situació concreta. “S’ha de tindre una actitud de tolerància zero cap al maltractament”.
  Aptitud.

 • Adaptació

  Procés mitjançant el qual una persona realitza un conjunt de canvis per a acomodar-se en un determinat ambient. “L’adaptació a la nova normalitat ens ha costat molt”.

 • Aerofobia

  Por intensa i irracional a volar amb avió. “No va voler anar de vacances a les Illes Canàries per patir aerofobia”.

 • Afàsia

  Trastorn del llenguatge produït per la dificultat o absència per a comprendre i transmetre idees mitjançant el llenguatge. Poden veure’s afectats aspectes com la fluïdesa verbal, la imitació, la comprensió o l’articulació. Es produeixen per traumatismes o malalties en la part del cervell implicada en el llenguatge. “Gràcies a la rehabilitació va recuperar gran part del llenguatge després de patir l’afàsia”.

 • Agnòsia

  Deriva d’una paraula en grec que significa desconeixement. Incapacitat per a reconéixer i identificar algun tipus d’estimulació del qual prèviament es tenia coneixement (visual, auditiva, tàctil…), a pesar que l’estímul es perceba correctament. “Podia veure i descriure la rosa, però no sabia que era una rosa”.

 • Agorafòbia

  Por irracional i d’alta intensitat a estar en un lloc en el qual resulte complicat escapar o rebre ajuda. Poden sorgir pors molt dispars dins d’aquest trastorn, com la por d’eixir de casa, estar en una aglomeració o en grans espais oberts. “Des que Juan pateix agorafòbia no ve als concerts”.

 • Alògia

  Alteració del pensament que cursa amb absència o disminució del llenguatge espontani, incapacitat de construir un discurs coherent, bloquejos, augment del temps de latència en una resposta, disminució de la capacitat per a formular pensaments lògics i connectats entre si, entre altres. Apareix en trastorns com l’esquizofrènia o la demència, encara que també pot aparéixer com a efecte secundari d’un medicament. “La presència d’alògia va fer que no poguérem entendre-li correctament”.

b

 • Barbitúric

  Grup de fàrmacs derivats de l’àcid barbitúric, utilitzat principalment com a hipnòtic i sedant. Antigament s’utilitzaven per al tractament de l’ansietat i els trastorns del somni, a causa del seu efecte tranquil·litzant. “Els barbitúrics estan en desús per la facilitat amb la qual generen dependència”.

 • Bipolaritat

  El trastorn bipolar o maníac-depressiu és un trastorn de l’estat d’ànim en el qual s’alternen fases maníaques i depressives. Les fases maníaques es caracteritzen per impulsivitat, insomni, eufòria, increment de l’energia, autoestima elevada, entre altres. Mentre que la fase depressiva es presenta amb baix estat d’ànim, ansietat, culpa, anhedonia, sentiments de desesperança etc. Les fases poden durar de dies a mesos i fins i tot aparéixer al mateix temps. Es considera un trastorn mental greu. “El tractament psicològic en persones amb bipolaritat augmenta la seua qualitat de vida”.

c

 • Catalèpsia

  Trastorn neurològic caracteritzat per impossibilitat de canviar el to muscular, romanent la persona en la mateixa postura durant un període prolongat de temps. “Va patir catalèpsia i va estar durant hores amb un braç alçat”.

 • Cleptomania

  Tendència patològica a robar objectes que no es necessiten o solen tindre poc valor. Es presenta com la incapacitat recurrent de resistir l’impuls de robar. “Una persona amb cleptomania va robar una forqueta del restaurant”.

 • Craving

  Conegut comunament com a “bonic”, és l’angoixa sentida per una persona a causa del fort desig de consumir una substància. “Va notar la presència de craving durant la desintoxicació”.

d

 • Deliri

  Estat mental en el qual es dóna una alteració del contingut del pensament. La creença que una determinada idea és real sense ser-ho, es presenta al costat de la resistència a canviar aqueixa idea malgrat tindre proves contràries a ella. Se sol presentar provocat per una malaltia o trastorn. “S’immune a les bales, té deliris de grandesa”.

 • Del-lusió

  Il·lusió o deliri. Idea falsa, que es presenta amb resistència a ser modificada a pesar que hi haja dades objectives que diguen el contrari. “Susana presenta del-lusió, és difícil fer-li canviar el seu punt de vista”.

 • Demència

  Trastorn neurodegeneratiu en el qual es dóna una deterioració progressiva de les capacitats cognitives, com la memòria, la parla, la seqüenciació de moviments o la capacitat de raciocini. “La meua àvia va patir demència en els últims anys de la seua vida”.

e

 • Ecolàlia

  Repetició patològica d’una paraula o frase que ha emés una altra persona o ha pronunciat ell mateix, com si fóra un lloro i aparentment sense sentit. “Va repetir diverses vegades que no volia un te perquè patia ecolàlia”.

 • Ecopràxia

  Repetició patològica dels moviments d’una altra persona. L’acció és involuntària, semiautomàtica i incontrolable. “L’ecopràxia i l’ecolàlia estan íntimament relacionades”.

f

 • Fetitxisme

  Parafília que cursa amb la presència de fantasies i excitació sexual vinculada a objectes no animats. “El fetitxisme és una manifestació de la sexualitat de la persona”.

 • Filia

  Considerat l’oposat a fòbia, és la preferència o afició per unes situacions o estímuls determinats. “Un exemple de filia és la Bibliofília, que és l’amor als llibres”.

 • Fòbia

  Por irracional, desproporcionat i persistent a un objecte, situació o activitat concreta que provoca l’evitació o el desig d’evitació, generant ansietat i angoixa que provoca una alteració en la vida de la persona que el pateix. “la fòbia a les aranyes es diu aracnofòbia”.

g

 • Generalització

  En psicologia de l’aprenentatge, és un fenomen mitjançant el qual s’obté la mateixa resposta apresa per a un estímul, amb estímuls similars. Per exemple, si es té por als gossos, per generalització es tindrà por a altres animals amb pèl. “Que es produïsca generalització en l’aprenentatge de la por és habitual”.

h

 • Hàbit

  Patró d’actuació automàtica que s’adquireix per repetició de la conducta i acaba estant molt arrelat en el comportament. “Tinc l’hàbit de sortir a córrer tots els matins”.

 • Hedonisme

  Concepción segons la qual el factor motivant primordial de la conducta humana és la cerca de plaer i l’evitació del dolor. “L’hedonisme té un caràcter individualista”.

 • Heterosexual

  Orientació sexual segons la qual la persona se sent atreta per individus del sexe contrari. “Susana és heterosexual, surt amb Mario”.

 • Homosexual

  Orientació sexual segons la qual la persona se sent atreta per individus del mateix sexe. “Pedro ens va contar que és homosexual”.

i

 • Influència

  Capacitat d’una persona o situació per a alterar la manera d’actuar o de pensar d’una altra persona. “María es va veure influenciada per la crisi econòmica”.

 • Introversió

  Actitud caracteritzada per la inclinació cap al món interior i els processos mentals propis. Es tracta de persones que necessiten menys estímuls externs. “Paco gaudeix estant tot sol perquè és molt introvertit”.

m

 • Megalomania

  Actitud o sentiment de superioritat, que fa que la persona es comporti com si tingués una posició social, econòmica o intel·lectual superiors a les de la resta de les persones, sense que realment sigui així. “La megalomania de Pedro ens va fer sentir molt incòmodes”.

 • Memòria

  Capacitat mental que ens permet registrar, conservar i evocar esdeveniments, idees, imatges, sentiments i experiències. “Des de petita he tingut molt bona memòria”.

n

 • Narcòtic

  Substància química que provoca somni, relaxació muscular i pèrdua de la consciència. Pot ser natural o sintètic. “L’opi és un narcòtic”.

 • Narcolèpsia

  Trastorn del somni que cursa amb somnolència extrema, pot aparèixer de manera sobtada impedint que les persones que el sofreixin es mantinguin despertes durant períodes llargs, independentment de les circumstàncies que tinguin en aquest moment. “María es va colpejar en quedar-se adormida a causa de la narcolèpsia”.

o

 • Obnubilació

  Estat d’alteració de la consciència en el qual la persona sofreix una pèrdua passatgera de l’enteniment, que fa difícil la captació de la seva atenció, i que dificulta el raonament. “L’amor fa que sofrim obnubilació en veure a la persona estimada”.

 • Obsessió

  Pensament repetitiu i incontrolat que apareix de manera espontània i sovint està en desacord amb el pensament conscient, per la qual cosa produeix angoixa i intents de control d’aquest pensament. “No puc deixar de pensar-ho, s’està convertint en una obsessió”.

 • Odi

  Sentiment que provoca el desig de rebutjar a una persona o una vivència que fereix o amenaça. “L’odi provoca sofriment”.

p

 • Pareidolia

  Fenómeno perceptivo a través del cual se identifica una forma reconocible en un estímulo ambiguo o poco definido. No es patológico. “Cuando ves un perro en las nubes o una cara en el humo en realidad es una pareidolia”.

Com puc realitzar una Teràpia Online per Vídeotrucada?

Per a poder realitzar una sessió de psicologia per vídeotrucada (consulta online per vídeoconferència) amb una de les nostres psicòlogues, empleni el formulari que apareix a continuació, seleccioni el dia i l’hora en el qual tingui disponibilitat per a poder realitzar la consulta i faci clic a enviar. Una de les nostres psicòlogues li respondrà al més aviat possible.

*Horari de dilluns a divendres de 09.00 – 21.00. Si no disposes de Skype en el teu ordinador, pot descarregar-lo directament de la pàgina oficial de microsoft

Com puc realitzar una Teràpia Online per Vídeotrucada?

Per a poder realitzar una sessió de psicologia per vídeotrucada (consulta online per vídeoconferència) amb una de les nostres psicòlogues, empleni el formulari que apareix a continuació, seleccioni el dia i l’hora en el qual tingui disponibilitat per a poder realitzar la consulta i faci clic a enviar. Una de les nostres psicòlogues li respondrà al més aviat possible.

*Horari de dilluns a divendres de 09.00 – 21.00. Si no disposes de Skype en el teu ordinador, pot descarregar-lo directament de la pàgina oficial de microsoft

Avantatges de la Teràpia Online
online per Vídeotrucada

La psicoteràpia online té beneficis addicionals a les sessions presencials, ja que permeten a la persona assistir a les sessions encara que estigui lluny. Identifiquem dos avantatges importants per a triar la consulta online quan no és possible una presencial, tot això sense perdre els beneficis d’un treball psicoterapèutic professional i de qualitat.

Comoditat

Gràcies a aquesta modalitat de consulta pots rebre teràpia psicològica des de la comoditat de la teva casa, sense haver de desplaçar-te, aprofitant millor el teu temps que és el que més ens importa. Pots realitzar la teràpia fora de casa des del mòbil o tauleta en el moment que millor et vagi.

Si tens dificultats per a acudir a cites durant les hores laborals normals, la consulta online és perfecta per a tu. Podemos oferir-te llibertat d’horaris, acordant les sessions amb la teva psicòloga a l’hora que millor et convingui.

Estiguis on estiguis

La consulta online et facilita rebre un tractament professional especialitzat a distància, encara quan per diverses raons no comptes amb això en la teva zona de residència o localitat.

Moltes persones es troben a l’estranger i gràcies a la consulta online per vídeotrucada poden comptar amb les nostres psicòlogues expertes per a comunicar-se en el seu idioma amb la facilitat que el professional comprèn no sols la llengua sinó també la cultura, sense importar on resideixis.

Comoditat

Gràcies a aquesta modalitat de consulta pots rebre teràpia psicològica des de la comoditat de la teva casa, sense haver de desplaçar-te, aprofitant millor el teu temps que és el que més ens importa. Pots realitzar la teràpia fora de casa des del mòbil o tauleta en el moment que millor et vagi.

Si tens dificultats per a acudir a cites durant les hores laborals normals, la consulta online és perfecta per a tu. Podemos oferir-te llibertat d’horaris, acordant les sessions amb la teva psicòloga a l’hora que millor et convingui.

Estiguis on estiguis

La consulta online et facilita rebre un tractament professional especialitzat a distància, encara quan per diverses raons no comptes amb això en la teva zona de residència o localitat.

Moltes persones es troben a l’estranger i gràcies a la consulta online per vídeotrucada poden comptar amb les nostres psicòlogues expertes per a comunicar-se en el seu idioma amb la facilitat que el professional comprèn no sols la llengua sinó també la cultura, sense importar on resideixis.

Sessions
Coaching

El coaching és una disciplina d’ajuda que proporciona eines per a enfrontar-se a dificultats personals i laborals de manera sana i efectiva. Ajuda a emmarcar els problemes per a després …

Sessions
Psicoteràpia

Les sessions de psicoteràpia online té beneficis addicionals a les sessions presencials, ja que permeten a la persona assistir a les sessions sense haver de desplaçar-se, ni tenir que…

Pregunta als nostres professionals

Portes temps donant-li voltes al mateix tema i no saps com tirar endavant?
El nostre equip de professionals analitzarà el teu cas i et contestarà al més aviat possible.
Itae Psicología
4.6
Based on 10 reviews
powered by Google
Maria Garcia
Maria Garcia
09:41 04 Feb 20
Vivo fuera de Barcelona y las terapias online por Skype o video llamada me han ayudado mucho. Tienen un equipo genial.
Cbarcel C
Cbarcel C
16:48 24 Jan 20
La Mutua acaba de darme su informe y estoy en shock, aún no m lo creo. Esperaba q la Mutua pidiese el alta, pq sé como hacen las mutuas, pero lo q no esperaba es q el informe del médico del centro Itae estuviese todo lleno de mentiras, poniendo en mi boca lo contrario de lo que dije en la entrevista e inventándose datos ( como x ej el motivo de baja inicial). Aún no m lo creo, he tenido que leerlo dos veces, desde luego pondré una reclamación allí, y otra en la Mutua, y también en colegio oficial de médicos por falsedad y mala praxis.He hablado con Icam y m han recomendado poner una demanda legal contra el centro y el psiquiatra que me atendió. Por lo pronto os recomiendo que si váis pidáis fotocopia del test q entregáis y grabéis con el móvil la conversación, parece exagerado pero no lo es, estáis en vuestro derecho. Ojalá yo lo hubiese hecho....Podéis ver más reseñas negativas de otras personas en Centre Itae en google maps.
Juanita Blanch
Juanita Blanch
23:00 21 Jan 20
Hacía mucho tiempo que buscaba a alguien que me ayudara con la ansiedad que tengo y los ataques de pánico. Ahora, después de un tiempo con ellos, me he animado a darles soporte aquí, porque estoy mucho mejor y mi vida ha cambiado muchísimo. Estoy muy agradecida.
Cesar Lozano
Cesar Lozano
15:24 13 Jan 20
Padezco TOC desde hace mucho. Empecé un tratamiento con ellos y la verdad que estoy muy contento, la evolución es muy notable.
Reyes Moreno
Reyes Moreno
15:28 30 Dec 19
No es un sitio serio. No están para ayudarte.
Alvaro Cuesta
Alvaro Cuesta
11:34 25 Apr 19
18 años trabajando en la misma empresa y de repente me despidieron, porque necesitaban reducir la plantilla a la mitad…. Me quedé como muerto no encontraba salida ni sentido a nada, en Itae Psicología me ayudaron a volver a ser el que siempre había sido y ahora estoy en un nuevo trabajo con un gran proyecto por delante. Lo recomiendo a todo el mundo que en algún momento de su vida necesite ayuda y acompañamiento por un gran equipo de profesionales
Lucia Marquez
Lucia Marquez
12:39 04 Apr 19
Mi divorcio me brindó una crisis de ansiedad, tuve que pedir ayuda en Itae Psicología para poder afrontar mi nueva situación y poder seguir adelante, gracias por ayudarme en ese momento tan difícil para mí, hoy ya llevo una vida completamente normal. Un equipo de grandes profesionales
Laura Lopez
Laura Lopez
00:41 05 Mar 19
De repente me encontré sola después de que mi marido de 20 años de matrimonio me dejara de la noche a la mañana. Gracias a mi Dra y al centro por ayudarme a salir del estado de shock que entré , por reconducirme en el día a día y poder aceptar mi situación, gracias a ellos estoy genial. Solo puedo decir gracias por estar en mi camino.
Edoardo Lorenzo Corda
Edoardo Lorenzo Corda
14:05 25 Feb 19
Me encontraba desmotivado en todo lo que hacía y no encontraba sentido a mi día a día, acudí a la primera visita gratuita en Itae Psicología y allí mediante una evaluación me diagnosticaron depresión, me recondujeron mediante el tratamiento terapéutico y hoy por hoy encuentro sentido a la vida. Gracias por ayudarme.
Pep Parera
Pep Parera
14:53 21 Feb 19
Mi pareja y yo no estábamos bien en nuestra relación, después de nuestra visita en el centro Itae nos ayudaron a ver los motivos, el principal era la poca comunicación entre nosotros, no dieron pautas a seguir y seguimiento en consulta semanal, gracias a ellos cada día somos más felices
Antonio Gonzalez
Antonio Gonzalez
12:54 18 Feb 19
Pasé un tiempo de mucho estrés en el trabajo que me derivó a un estado de ansiedad infernal, gracias a los profesionales de Itae Psicología he podido recuperar la calma y recuperar la pasión por mi trabajo.
Amanda Cuesta
Amanda Cuesta
13:19 16 Feb 19
Lo recomiendo a todas las personas que estén buscando un buen profesional para la ansiedad, grandes profesionales y gran equipo de psicólogos.
IMMA ROCA ESPACHS
IMMA ROCA ESPACHS
10:31 14 Feb 19
Estoy muy feliz y agradecida por la ayuda que he recibido de los profesionales del centro y de todo el personal que me han ayudado a superar mis fobias.
Mostra els comentaris
js_loader
Nuevo Podcast de Psicología ❤️
This is default text for notification bar